Klachten

Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten, echter kan het voorkomen dat er iets mis gaat. U kunt uw klacht telefonisch, per mail of per post bij ons indienen. Klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.