Retour

Indien u het toegezonden artikel om welke reden ook niet wenst af te nemen, kunt u dit laten weten via de mail. Waarna u het artikel binnen 14 dagen na dag van aflevering aan ons kunt retourneren. U ontvangt dan binnen 14 dagen uw betaling terug, mits het artikel onbeschadigd is.

Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen exclusief eventuele leveringskosten. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos. U stuurt het product terug binnen 14 dagen na de herroeping.

U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het asluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

De volgende artikelen vallen niet onder de zichttermijn en kunnen niet retour worden gezonden:

  • Artikelen waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiĆ«le markt waarop de verkoper geen invloed heeft.
  • Maatwerk of voor een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter.
  • Producten die snel kunnen bederven, verouderen of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  • Producten waarvan de verzegeling is verbroken.
  • Diensten die met uw instemming worden uitgevoerd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Let op: Om aanspraak te maken op garantie is het van belang het juiste bezorgadres te gebruiken. Gebruik altijd het door Dakdomein in de e-mail aangegeven bezorgadres.